Book "Protección de Datos. Comentarios al Reglamento"

- Author (s): Juan Zabía de la Mata and others.
- Publisher: Lex Nova.
- Spanish Language
- ISBN: 8484068927 ISBN-13: 9788484068921
- 1st edition (05/2008)

zabía aBOGADOS

C/ Conde de Xiquera 5,
2º izda, Madrid España

TELEphONe

Tel. +34 91 532 07 77

contact EMAIL

Send us an email to:
despacho@zabia-abogados.com